Manggad

Tanan kita may sarang maka-angkon sang manggad. Ugaling kinahanglan tun-an naton ang mga husto nga bulohaton kag pamatasan agud matigayon naton ang aton mga damgo nga maka-kwarta sang madamo. Sa malawig na nga tinuig, may mga “universal laws” nga natukiban paagi sa panu-aron sang libo-libo na nga pinaka-manggaranon sa bug-os nga kalibutan, kag ini ginapasa man nakon pina-agi sa blog nga ini agud mabuligan ang mga kautoran naton nga sila man makatibaw-as gikan sa kapigaduhon.

Kon luyag ninyo matukiban ini nga mga “universal laws”, gina-agda kamo nga magpasakop sa pagtuon nga ini padulong sa pag-angkon sang manggad. Libre ini, wala tuition fees. Tiyempo niyo lang kag seryoso nga atensyon ang kinahanglan.

Advertisements