Indi bastante ang talento o abilidad

Ang pagsigahum naton nga makaangkon sang “success” sa kabuhi, ilabi na gid sa aton profession ukon negosyo, matigayon kon may yara kita sang DETERMINATION. Indi bastante ang abilidad sang isa ka tawo agud mangin madilag-on. Sa akon nakita sa kabuhi sang kadam-an, may yara nga mga abilidadan nga nagakapaslaw sa ila pagtinguha bangud gid lamang sa kakulang sa “determination”. Ngaa? Ina tungod sa pagsugata nila sang gamay nga kabudlay kag pagtilaw, gilayon sila nagakadulaan sang paglaum kag madasig nga ginabayaan ang ila hilikoton.

Indi kita mag-isol kon may kabudlay nga makasugata sa aton negosyo o trabaho. Dapat may yara kita pasensiya kag kaisog nga padayunon ang aton hilikoton maski daw imposible nga matabo. Ibutang pirmi sa pamensaron nga sa pihak sang dalagko nga balod matawhay ang dagat.

wright brothersIsa ka ehemplo diri ang Wright brothers nga amo ang una nakapalupad sang eroplano sa kahanginan. Wala gani sang tinun-an ang mag-ulotod bahin sa engineering. May negosyo sila sa pagka-ayo sang bisikleta. Ugaling handum gid nila ang pag-imbento sang eroplano nga makalupad sa kahanginan. Adlaw-adlaw wala untant ang mag-ulotod sa ila pag experimento. Adlaw-adlaw pirmi sila ginsugata sang kapaslawan.

Kadungan sang mga Wright brothers si Samuel Langley, isa ka kilala nga scientist didto sa America. Ginsuportahan si Langley sang dako nga kapital sa iya hilikoton kag ginbuligan sang pinakalagting nga engineers kag scientists sa America. Kon lantawon lang sang maski sin-o, dawa sigurado gid nga si Langley ang maka tigayon sang pagpalupad sang eroplano.

Pero sin-o ang nangin madilag-on?

Ang Wright brothers.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s