Bag-o ang kadalag-an, kapaslawan

Ang kahadlok nga kita mapaslawan sa kon ano man ang luyag ta himuon ang pinakadako nga sablag sa aton mismo kadalag-an. Abi sang kadam-an, dapat naton likawan ang kapaslawan, o “failure”. Bangud sini, pirmi lang kita may rason kon ngaa indi gani kita maka-umpisa sa aton buluhaton. Ginahulat naton ang “ideal condition” agud nga mapalayo kita sa kapaslawan. Ti, ang resulta? Wala gid kita sang may malab-utan. Kay sa isol nga isol kag isol, naubos ang kahigayunan, kag wala na sang may natabo.

Pero danay ka. Lantawon ta ang mga tawo nga nakilan-an na nga mga manggaranon kag madinalag-on kag matukiban naton nga madamo sila sang kapaslawan nga inagihan bag-o nila nalab-ot ang “success”. Madamo sila sang mga kasakit kag kabudlay nga inagyan bag-o nila nasungkit ang husto nga “formula” sa negosyo kag tumimbuok ang ila manggad.

jeff-bezos
Jeff Bezos

Isa na diri si Jeff Bezos, ang tawo nga nagtukod sang Amazon, kag isa sa pinaka-manggaranon nga tawo sa bug-os nga kalibutan. Makapila siya natumba sa negosyo kag madamo siya sang mga panghangkat nga gin-atubang. Diri sa Pilipinas, amo man ang inagihan ni Edgar “Injap” Sia III, ang Ilonggo nga nagpundar sang “Mang Inasal” kag subong tag-iya sang Double Dragon Properties Corp.

Yari ang isa ka article bahin sa mga “failures” nga inagihan ni Bezos nga may tigulo “Jeff Bezos: A profile in failure.” (click sa title)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s