Ang gahum sang pagbalibad

Ang pinaka-una nga panghangkat nga gina-atubang sang mga yara sa “sales” o “marketing” amo ang pagpamalibad sang customer. May mga pagtuon nga 90 porsyento sang mga tawo mahambal gid dayon nga “indi” kon may itanyag kita sa ila. Naka-condition ang utok sang mga tawo nga magbalibad maski pa gani nga wala nila nahibaluan kon ano ang imo ginabaligya.

Bangud sini, sigurado gid nga madamo sang “rejection” ukon pagpamalibad ang agyan sang mga sales people bag-o sila makatigayon sang pagbaligya. Ini ang rason kon ngaa wala nagadugay ang kadam-an nga naga-obra sa sales. Wala nila nahangpang ang psychology sang mga customer kag wala nila nakit-an nga may gahum gali ang rejection.

Kon luyag mo mangin maayo nga sales person, dapat nakahanda ka sa umpisa pa lang nga batonon ang rejection. Indi ini dapat kahadlokan. Be prepared for rejection, hambal ni John Paul Dejoria, isa ka bilyonaryo sa America. Indi ka madulaan sang paglaum kon bilog nga semana wala ka gid sang may mabaligya. Kabigon mo ang rejection bilang “building blocks” kag tun-an ini para sa mga leksyon kon paano nimo makumbinser ang customer.

John Paul DeJoria
John Paul Dejoria

Pero kinahanglan nga mabaskog ang imo pagpati nga maayo ang imo produkto kag makabulig ini sa imo customer, laygay ni Dejoria. Kon mabaskog ang imo “faith” sa imo produkto, mas epektibo ang imo pag-istorya sa customer kag mabatyagan niya nga maayo gid man ang imo ginabaligya.

Kag dugang pa ni de Joria nga indi magkalipat nga magyuhum sa tanan nga oras. “Infectious” ukon makalalaton ang gahum sang yuhum. Mas mamag-an dayon ang imo “aura” sa mga customer. Maski sin-o nga tawo mas mahapos kumbisihon kon nagayuhum ikaw.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s