Bitcoin, gulpi nagnubo ang bili

Wala pa gani isa ka semana halin sang tumimbu-ok ang bili sang Bitcoin sa “record high” nga $17,117, gulpi lang nagbaylo ang direksyon sang iya dalagan kag nagnubo ini sa $13,152 subong gid lamang nga Domingo sang hapon.

Kon isipon naton sa Philippine Peso, kapin 220,000 pesos ang ginpanaog sang bili sang Bitcoin sa sulod gid lamang sang apat o lima ka adlaw, bagay nga sigurado makapakulba sa mga utod naton nga nagtaya sang dalagko nga kantidad sa cryptocurrency nga ini.

Yari ang report sang Coindesk bahin diri: https://www.coindesk.com/bitcoin-drops-13k-red-day-crypto-markets/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s