Ang sekreto sang mga milyonaryo

Madamo ang gusto mangin milyonaryo, apang gamay gid lamang ang makatigayon nga malab-ot ang damgo nga ini.

Ngaa?

Ina tungod sa hindi husto nga paglantaw naton sa manggad. Isa sa mga rason amo nga malain ang pagtamud nila sa manggad. Para sa ila, mahigko ang kwarta. “Money is the root of all evil,” siling pa gani sang iban sa English. Apang indi ina matuod. Isa man ako sang una nga may kasubong nga panghuna-huna. Ginkabig ko nga malaw-ay para sa akon bilang chief of staff sang congressman kag provincial administrator nga magka-angkon sang madamo nga kwarta. Husto-hustohan lang nga kwarta ang ginhandum ko.

Bangud sina, ang Ginuong Diyos nagbugay sa akon sang madamo nga “achievements”, pero gamay gid lamang nga kwarta. Husto-hustohan lang para sa akon kinahanglan ang ginpangayo ko, kag amo gid man ang Iya ginhatag sa akon.

Maayo lang kay nabuksan ang akon pa-ino-ino sa mga sinulatan nanday Napoleon Hill (“Think and Grow Rich”), Tony Robbins, Guy Kawasaki kag madamo pa nga mga maalamon parti sa kon paano kita maka-angkon sang dako nga manggad. Diri kag naglain na ang akon panan-awan bahin sa kwarta. Nakamarasmas ako nga mas makabulig ako sa iban kon may kwarta ako. Kag ining pagsulat ko sang Blog nga ini isa ka paagi nga makabulig ako sa mga luyag man nga mangin manggaranon.

Indi man sa pahambog, pero mas dako ang akon kinitaan sining nagligad nga tatlo ka tuig sang sa siyam ka tuig nga yara ako sa kapitolyo bilang provincial administrator.

Sigahumon ko nga maka-share sa inyo sang dugang pa gid nga mga ihibalo bahin sa kon paano kamo maka-manggad.

Subong, lantawa ninyo kag pamati-an ang You Tube video interview ni John Assaraf kay T. Herv Eker, author sang libro nga “Secrets of the Millionaire Mind”, sa dugang pa nga mga ideya bahin sa “wealth-building”. I-click lang sang underlined nga ngalan ni T. Herv Eker.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s