Indi kita magkahadlok sa kapaslawan

Isa ka rason kon ngaa kadam-an sa aton ang indi makatigayon nga mag-uswag ang kabuhi amo ang kahadlok sa kapaslawan, ukon “fear of failure”. Ina bangud nga sa aton bug-os nga pangabuhi, halin pa sa magagmay kita, ginatudloan nga dapat madinalag-on sa tanan nga bagay nga aton sudlan. Maski ang aton pag-eskuwela nasandig sa “performance standards” kon sa diin naga-sigahom ang kada isa nga makapasar ukon maka-angkon sang matag-as nga grado.

Bangud sini, madamo ang wala na lang nagatilaw himuon ang mga hilikoton nga makadulot kontani sang manggad para sa ila. Sa ila kahadlok sa kapaslawan, naga-atras gilayon bag-o pa gani magsugod. Ang iban, naga-untat pagkatapos nga mapaslawan sang maka-isa pa gid lamang. Ginapasulabi na lang nila nga magpabilin sa ila nahamtangan kaysa magtilaw liwat.

Apang tanan sa pinaka-manggaron nga tawo sa kalibutan ang nakaabot sa ila sitwasyon bangud nagpangisog nga sulongon ang tanan nga kabudlay kag ginbale-wala ang mga nagahambal nga indi nila masarangan ang ila ginahandum. Ginpanas nila ang tingaga nga “impossible” sa ila vocabulary. Ang ila sekreto? Gindula nila ang “fear of failure” sa ila kabuhi. Wala sila naghadlok sa kapaslawan.

Para sa inyo nga luyag mapanginbabawan ang “fear of failure”, yari ang isa ka @youtube video ni Tony Robbins, isa sa pinakabantog subong nga motivational speaker, “On How to Overcome Your Fear of Failure”. I-click sa title sang video agud malantaw ninyo kag mabal-an kon paano nga kamo man, mangin madinalag-on, kag mas mangin manggaranon, sa inyo pangabuhi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s