Kapaslawan

failure

Kadam-an sa aton indi makalab-ot sa aton mga damgo bangud sa una pa lang nga tion nga mapaslawan kita, naga-atras na dayon ukon wala na nagapadayon sa aton gina-obra. May ara pa gid nga indi na magtinguha sa isa ka bagay bangud sa kahadlok nga mapaslawan. Apang diri ang kinala-in sang mga tawo nga naga-succeed sa pangabuhi kag nagamanggaranon. Para sa ila, ang “failure” isa gid lamang ka talapakan sa hagdanan padulong sa “success” kag “manggad”.

Isa sa pinaka-manggaranon nga tawo subong sa bilog nga kalibutan isa ka Insik nga nagahingalan kay JACK MA. Sa edad nga 53 anyos, si Jack Ma madamo sang inagihan nga kapaslawan bag-o niya gintukod ang ALIBABA, isa ka online shopping company nga ginakabig “the biggest company” sa pungsod China. Sa istorya ni Jack Ma mismo, halos indi maisip ang iya kapaslawan sang una. Walo ka beses siya nag apply sa Harvard University, walo man ka beses siya ginbalibaran. Nag apply siya sa KFC sa China kaupod ang 24 ka iban; siya lang ang wala ginbaton. Nag apply man siya bilang pulis. Lima sila. Ang apat nabaton. Si Jack Ma wala.

jack ma

Apang wala gid nadulaan sang paglaum si Jack Ma.

Sang tuig 1999, si Ma, nga sadto isa ka English teacher sa China, nagtukod sang online selling company nga subong nakilala na bilang Alibaba. Wala siya sang kwarta bilang capital. Wala man siya gani sang may nahibaluan bahin sa computer technology. Apang pursigido si Ma. Gin bale-wala niya ang mga kabudlay kag kapaslawan. Mga tatlo ka tuig halin sang iya pag-umpisa sang negosyo, may mga investors nga nagbulig sa iya sang kantidad nga $25,000,000 (equivalent: P1,250,000,000 ukon 1.25 BILLION PESOS). Didto kag gulpi dumako ang negosyo. Subong ang Alibaba may balor na nga $25 BILLION!

Isa lamang si Jack Ma sa madamo nga ehemplo kon paano gina bale wala sang mga naka-angkon sang manggad ang kapaslawan. Para sa ila, wala sang ano man nga kabudlay ang sarang maka-upang sa ila damgo, kag wala sila naga-give up kon masugata nila ang kapaslawan. Ini nga pamatasan makit-an ta man sa mga estudyante nga maski imol apang nakatigayon nga makatapos sa kolehiyo kag nag topnotcher pa gani sa mga board exams.

Sa aton palibot, madamo sang mga tawo nga nakatibaw-as sa ila kaimulon kag nangin manggaranon paagi man sa ila determinasyon kag kaisog. May yara ako nakilala nga sang una nagapamulot lang sang basura kag nagabaligya sang kon ano man nga mapuslan ang iya makit-an. Subong may yara na siya sang dako nga junk shop. May kwarta na siya, may balay, may salakyan.

Ang importante lang nga indi kita madulaan sang paglaum kon masugata naton ang kapaslawan sa kon ano man nga hilikuton. Kabigon naton nga “learning opportunity” ang tagsa ka failure. Hibalo-on naton kon diin kita nagsala ukon nagkulang, kag padayonon ang aton pagtinguha.

Pareho man ini sa mga atleta nga naga champion sa mga sports competition. May hurubaton nga tagsa nga madasma ang isa ka player, gilayon nga magbangon kag dalagan liwat. Kon matumba ang player kag mahadlok na nga masakitan liwat sang gasgas ukon pilas, tubtob dira na gid lamang siya kag wala na tsansa nga mag-ayo pa sa kon ano man nga hampang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s