Ang gahum sang panghuna-huna (Part I)

Desire starting point

Sa masami, mabatian ko ang hambalanon nga mabudlay mangin manggaranon kon wala ikaw puhunan ukon capital. “Imol lang ako,” siling sang madamo. “Paano ako makasugod mag negosyo kag maka-angkon sang manggad?”

Daw may punto man no?

Pero sala ina nga panghuna-huna. Maski diri lang sa Iloilo, madamo na ako sang nakilala nga pigado gid sang una, apang subong may dalagko na nga puluy-an, madamo nga salakyan, dako nga kwarta sang bangko, kag pa-relax relax na lang sa ila pangabuhi. Isa dira ang abyan ko nga si Francis HInayhinay, anay reporter sang Bombo Radyo Iloilo, kag subong tag-iya sang negosyo sa “photocopier” nga may ngalan nga “Kopya Ilonggo”.

Indi kwarta ang capital nga aton kinahanglan. Dapat lang naton maintindihan nga yara sa aton mismo kaugalingon ang gahum agud kita mangin manggaranon. Kag ina nga gahum ang aton panghuna-huna — the mind, kon sa English.

Francis Hinayhinay
Sa sulod lang sa duha ka dekada natigayon ni Francis Hinayhinay nga mangin isa ka dako nga negosyante halin sa isa ka Bombo Radyo reporter.

Indi ini sasko nga sugilanon ukon lango-lango. Si Francis Hinayhinay isa lamang sa minilyon ka tawo sa bug-os nga kalibutan nga sarang ko matudlo bilang pamatuod sa pagka-epektibo sang mga prinsipyo nga ginsulat ni Napoleon Hill sa libro nga “Think and Grow Rich.”

Ang dalan padulong sa manggad kag pilak naga-umpisa sa ginatawag nga “burning desire,” ukon nagabaga nga pagka-gusto bahin sa manggad. Wala sang nag-manggaranon nga wala nagtanum sa iya kaisipan sang tuman kakusog nga kagustohan nga mangin manggaranon.

Daw pareho ini sang liso, ukon “seed”, sang isa ka tanum. Itanum mo anay ini nga “seed” sa imo panghuna-huna kag bunyagan kag tatapon kag butangan sang “fertilizer”. Pero wala ka sang iban pa nga kinahanglan. Tanan ini yara lamang sa sulod sang imo panghuna-huna.

Maski pigado ka pa sa “ati” subong indi malayo nga malab-ot mo ang damgo mo bahin sa manggad kon sundon mo ang mga prinsipyo sa “Think and Grow Rich.”

Apang indi ini tubtob lamang sa pagpanumdom maka-isa ukon maka-duha lamang sang “burning desire” nimo para sa manggad.

Dapat ini makapanggamot sang madalum nga pareho sang bag-o lang natanum nga kahoy. Kon pabay-an lang dayon, laban-laban malaya man lang gihapon kag wala sang may matabo nga katumanan sang imo gina handum nga manggad.

Suno kay Napoleon Hill, dira sa aton “subconscious mind” dapat magtubo ining liso sang aton kagustohan nga mangin manggaranon. Kada isa sa aton may yara sang “conscious mind” kag “subconscious mind”.

Ang “conscious mind” amo na ang aton bugtaw nga kaisipan. Ini ang bahin sang aton utok nga naga-andar sa adlaw adlaw naton nga pagpangabuhi. Amo ini ang naga dikta sa aton kon ano himuon naton sa kada segundo samtang bugtaw kita.

Sa pihak nga bahin, ang “subconscious mind” ang bahin sang utok naton kon sa diin nagalagaw ang aton espirito. Wala pa gid tubtob subong nahibaluan kon paano gid naga-andar ang “subconscious mind”. Pero dira nagahalin ang aton mga damgo samtang nagakatulog kita. Ang “daydreaming” nga masami naton ginahimo — ginatawag naton nga pag lagaw-lagaw sang utok — yara man sa subconscious.

(magapadayon)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s