Yara sa panghuna-huna ang imo manggad

Mapati man kamo ukon indi, yara lamang sa inyo kaugalingon ang sekreto kon paano kamo maka angkon sang pilak kag malab-ot ninyo ang inyo mga damgo sang pangabuhi nga puno sang kalipay kag bugana.

Siguro nakabati na ako sang hurobaton sa Ingles nga nagasiling: “What your mind can conceive, you can achieve.” Kon ano ang sarang mo panumdumon, kag magapati ka sa kamatuoran sang imo gina huna huna, sigurado gid nga matabo ina ukon maga-abot sa imo kabuhi.

Ang tanan nga bagay sa kalibutan, lakip ang cell phone nga ordinaryo na lang para sa kadam-an, nag-umpisa sa panghuna-huna sang tawo. Sa ideya ini tanan nabun-ag. Subong sini nga tini-on, may mga awto na nga nagadalagan sa kuryente. Kag sa indi malayo nga panahon, may mga awto na nga wala sang driver. “Driverless cars” nga sakyan mo lang, kag itudlo sa computer kon diin ka makadto, makalab-ot ikaw sa palakadtuan mo nga mapungko ka lang.

Amo man ina ang prinsipyo sa pag-angkon sang kwarta. Itanum mo sa imo paino-ino ang laragway sang madamo nga kwarta, panumdumon mo pirmi, magpati ka nga matigayon gid nga magmanggaranon ka, kag sa indi mapaktan nga panahon mangin matuod ina.

Ini nga prinsipyo una nga ginsulat ni Napoleon Hill sa iya libro, “Think and Grow Rich” sadtong tuig 1937 pa, ukon kapin 80 anyos ang nakaligad. Natigayon ini ni Napoleon Hill pagkatapos niya nasugilanon ang ginatos sang pinaka-manggaranon nga tawo sa America sa sulod sang 20 ka tuig. Kalakip diri sanday Andrew Carnegie, Henry Ford, George Eastman (nag imbento sang Kodak camera kag film), Thomas Edison (nag imbento sang bombilya sa suga kag madamo pa), Alexander Graham Bell (nag imbento sang telepono) kag iban pa.

Think and grow rich

Gintipon ni Napoleon Hill ang istorya sang kada isa ka bilyonaryo sa America sadto nga panahon kag ginbalay ang mga prinsipyo nga ila ginsunod sa libro nga ini. Kag humalin sang na-publish sang “Think and Grow Rich”, milyon-milyon na ka mga tawo sa bug-os nga kalibutan ang nagbasa kag gingamit sa kaugalingon nga kabuhi ang mga prinsipyo nga ini. Kalabanan gid sa ila ang nakatigayon nga maka-angkon sang manggad. Ila man ini gingamit nga malab-ot ang ila mga handum.

Sa malip-ot nga sugilanon, epektibo ang mga prinsipyo nga ini. Indi na maisip ang nakapamatuod nga husto ang mga leksyon nga ginbalay ni Napoleon Hill.

Tuyo naton nga kamo man, mga Ilonggo, ang maka-ambit sang mga oportunidad nga maka-manggad paagi sa pagbasa kag pagtuon sa mga prinsipyo nga ini.

Sundan niyo ang blog nga ini sa masunod nga mga senemana kag binulan kag tinuig kay amat-amat naton idul-ong ang mga leksyon nga ini.

Sa subong, buksan na ninyo ang inyo pa-ino-ino sa kahiguyunan nga ginatanyag sa inyo.

Umpisa anay kita sa pag bag-o sang aton panghuna-huna. Hambal pa gani sang bantug man nga si Earl Nightingale, ang liyabe sa pag manggad amo ang “attitude”. Ano bala ang aton panan-awan sa kabuhi? Pirmi lang bala kita napun-an sang negatibo nga pang huna huna? Ukon sa pihak nga bahin, positibo bala pirmi ang aton panulokan bahin sa kalibutan?

Bantayan ang masunod naton nga blog post.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s