Ang dalan padulong sa kadalag-an kag manggad

Tanan kita nagahandum nga maka-angkon sang kadalag-an sa aton mga hilikuton kag maka-agum sang manggad. Apang pila lang guid sa aton ang malab-ot ang aton mga damgo sa kabuhi. Suno sa mga mainalamon, 5% guid lamang sa mga tawo sa kalabutan ang makabig nga madinalag-on, ukon “successful”. Ang 95%, maski ano pa nila nga pagtinguha, indi makalampuwas kag nagapabilin nga pigado.

Nga-a bala nga kasubong sini ang nagakatabo?

Ina bangud wala gihapon nahangpan sang kadam-an ang mga kamatuoran bahin sa pag-angkon sang manggad kag kadalag-an. Ang iban nagapati nga pa-suwerte-suwerte lang ang pangabuhi. Madamo ang nagapamat-od nga ila man tinguha-an nga magka-kwarta kag mangin malipayon sa ila pangabuhi. Apang pila pa lang ka tikang ang ila nalaktan, untat na sila dayon.

Luyag ko nga matudlu-an ang mga Ilonggo sang mga husto nga kaisipan kag balatayan agud pareho sang 5% sang mga tawo nga “successful”, kamo man makatigayon nga ma-angkon ang kadalag-an sa kabuhi.

Wala sang dapat nga imol sa mga tawo. Tam-an kadamo sang mga oportunidad para sa tagsa-tagsa nga mangin manggaranon. Ini ang natun-an ko sa madugay nga pagtuon. Yara sa kada isa ang desisyon kon maupod kamo sa biyahe nga ini. Kon inyo hatagan sang tiempo kag seryoso nga pagtuon ang mga ilatag naton diri, ginapasiguro naton ang malab-ot ninyo ang inyo damgo nga mangin manggaranon.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s